04-januari-2022

Omgaan met macht(spelletjes); Met een Personal Brand sta je sterker!

Categorie: Werkgeluk
Ingezonden door: Wegnaarsucces


vleugels groeien
We hebben er allemaal wel eens mee te maken, met macht en machtsspelletjes. In een vorig artikel schreef ik over mijn ervaringen aan de onderhandelingstafel, maar ook in de organisaties waar ik zelf heb gewerkt kwam ik er mee in aanraking. Soms frustrerend, soms ronduit schadelijk, maar het komt overal voor. Er mee om kunnen gaan is noodzakelijk als je carrière wilt maken of in ieder geval met meer plezier en zelfvertrouwen wilt werken. Neem mijn cliënt M. Ongevraagd werd ze onderdeel van een vervelend machtsspel. In eerste instantie heeft ze daar erg veel last van gehad, maar uiteindelijk is ze er, mede dankzij het versterken van haar Personal Brand, krachtiger en wijzer uitgekomen. Hieronder volgt haar verhaal....
Hoe het begon 
Op een zonnige donderdagmorgen maak ik kennis met M, een senior manager die worstelt met de slechte relatie met haar superieuren, een groep directeuren die onderling een kleine machtsstrijd uitoefenen, en haar hier regelmatig in betrekken. Soms zetten ze haar onder druk om stelling te nemen, vaker nog wordt ze gebruikt als zondebok; fouten worden op haar bordje gelegd, terwijl deze feitelijk niet aan haar te wijten zijn. Ze heef het gevoel klem te zitten en wil graag leren hoe ze hieruit moet komen. In een van onze eerste gesprekken wordt al snel duidelijk dat ze volledig is gefocust op de ‘boosdoeners’. Al haar energie en aandacht gaat uit naar het gedrag van haar directeuren. Waarom doen ze wat ze doen, en vooral, hoe zouden ze het anders moeten doen... Een heilloze weg. Een die uiteindelijk uitloopt in frustratie en machteloosheid, omdat het veranderen van de directeuren niet binnen haar invloedssfeer ligt.   
Valkuil; “Het ligt aan de ander, dus de ander moet veranderen”

Van slachtoffer naar leider
De ander willen veranderen… Soms is het de moeite waard om hier energie in te stoppen, maar dat vraagt wel een partner hiervoor openstaat. In een hiërarchische relatie, zoals met M en haar directeuren, is daar geen sprake van. M heeft niet de positie, noch is de cultuur zodanig dat dit uitnodigt tot een open gesprek. Maar wat is dan wel een werkbare stap? Mijn advies aan M is om haar focus te verleggen. Niet langer energie stoppen in het gedrag van ‘de ander’, maar zich richten op zichzelf en haar eigen mogelijkheden.

 Dit vraagt van haar om anders naar zichzelf te leren kijken. Van iemand die slachtoffer is naar iemand die onderdeel is van een machtsspel. Misschien niet uit vrije wil, maar door het bekleden van haar functie in dit bedrijfsonderdeel met deze directeuren is dit de positie waar ze in terecht is gekomen. Door dit te begrijpen en accepteren heeft ze een goed startpunt gecreëerd om hier vervolgens haar weg in te leren vinden. Een mooie uitdaging!

Bouwen aan een sterke Personal Brand
kat in spiegelHet in kaart brengen van alle spelers en de onderlinge verhoudingen, inclusief die van zichzelf, verschaft haar veel inzicht. Het verandert haar zelfbeeld over haar positie, het beeld wat ze heeft van haar directeuren en geeft haar de energie om te onderzoeken hoe ze haar situatie kan verbeteren. We gaan werken aan het versterken aan haar positieve zelfbeeld en de wijze waarop ze zich kan profileren. Stap voor stap krijgt ze beter inzicht in haar kwaliteiten en de waardevolle bijdrage die ze levert aan dit bedrijfsonderdeel. Door dit inzichtelijk te maken en onder woorden te brengen groeit haar zelfvertrouwen.
“Je komt pas overtuigend over als je in jezelf gelooft”

Na een aantal sessies heeft ze het lef, en de handvatten, om zich weer stevig op te stellen. Na vervolgens een aantal geslaagde presentaties te hebben gegeven, waarbij ze zelfverzekerd optrad, bemerkt dat haar directeuren haar anders bejegenen. Ze nemen haar meer serieus, en geven ‘zelfs’ aan haar inbreng op waarde te schatten. En na een stevige confrontatie waarbij ze duidelijk maakt dat een aan haar toegeschreven fout niet aan haar kan worden verweten, wordt ze eindelijk, voor het eerst, in het gelijk gesteld. Na deze gebeurtenissen bemerkt ze tot haar voldoeding dat haar positie veel steviger is geworden. Ze wordt niet langer betrokken in het machtsspel, maar heeft haar eigen stevige positie gecreëerd.  

Met zelfvertrouwen je doel bereiken; een succesvolle afloop!
Mijn cliënt M heeft inmiddels een functie elders, omdat ze uiteindelijk heeft besloten niet langer met deze directeuren te willen samenwerken. Dit is nu echter een bewuste keuze geworden, in plaats van een vlucht. En door haar grotere zelfvertrouwen, haar positieve ervaringen in de laatste maanden in haar oude functie, en hierdoor sterke personal brand, was ze binnen de kortste keren elders aan de slag, In een baan die bij haar past en in een omgeving waar ze zich thuis voelt. Een waar succesverhaal!

Pagina 1 van 3  > >>

28-februari-2022
Categorie: Nieuwe baan
Ingezonden door: Wegnaarsucces
Wil jij zeker weten dat jij je optimaal voorbereidt op je sollicitatiegesprek? Met deze twee handige checklists gaat dat zeker lukken. Dit is deel 2.
24-februari-2022
Categorie: Nieuwe baan
Ingezonden door: Wegnaarsucces

Wil jij zeker weten dat jij je optimaal voorbereidt op je sollicitatiegesprek? Met 2 handige checklists gaat dat zeker lukken. Dit is deel 1.  

04-februari-2022
Categorie: Veerkracht
Ingezonden door: Wegnaarsucces
Kun jij wel wat extra veerkracht gebruiken? Omdat je veel op je bordje hebt, je verlies hebt geleden, een verandering doormaakt....
Met onderstaande tips werk je op een eenvoudige en effectieve manier aan je veerkracht.
04-januari-2022
Categorie: Werkgeluk
Ingezonden door: Wegnaarsucces

vleugels groeien
We hebben er allemaal wel eens mee te maken, met macht en machtsspelletjes. In een vorig artikel schreef ik over mijn ervaringen aan de onderhandelingstafel, maar ook in de organisaties waar ik zelf heb gewerkt kwam ik er mee in aanraking. Soms frustrerend, soms ronduit schadelijk, maar het komt overal voor. Er mee om kunnen gaan is noodzakelijk als je carrière wilt maken of in ieder geval met meer plezier en zelfvertrouwen wilt werken. Neem mijn cliënt M. Ongevraagd werd ze onderdeel van een vervelend machtsspel. In eerste instantie heeft ze daar erg veel last van gehad, maar uiteindelijk is ze er, mede dankzij het versterken van haar Personal Brand, krachtiger en wijzer uitgekomen. Hieronder volgt haar verhaal....
01-november-2021
Categorie: Veerkracht
Ingezonden door: Wegnaarsucces
Vitaliteit, voor de ene mens een belangrijk onderdeel van het leven, voor de ander iets wat hij of zij voor lief neemt. En dan is er nog de categorie mensen die ergens wel het belang van vitaliteit beseffen, maar die ondertussen vinden dat ze daar geen tijd voor hebben. Met als sussende gedachte dat het ‘nu allemaal nog wel gaat’, of ‘ik ga daar in de toekomst echt wel een keer aan werken’…. 

Bottom line is dat (het werken aan) vitaliteit eigenlijk geen keuze is, maar een wezenlijk onderdeel van een gezond en vruchtbaar leven. Als mens betekent het een prettiger leven met meer mogelijkheden, en ook een grotere veerkracht (zie ook hieronder). Als ondernemer of werknemer betekent het meer energie, focus en ook hier weer een grotere veerkracht, d.w.z. het beter om kunnen gaan met knelpunten, tegenvallers en problemen. Vitaliteit en veerkracht, onlosmakelijk met elkaar verbonden, en dus o zo de moeite waard om aan te werken. Maar hoe?